הרשו לי בבקשה לנהל את המלחמה בעצמי

זבוב הפירות הים תיכוני – מגה מזיק

על מה ולמה זוכה הזבוב הנודע בשמו זבוב הפירות הים תיכוני 'זפי"ת' , לתואר המפוקפק 'מגה מזיק'? ובכן, זהו תואר שזפי"ת Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) בהחלט ראוי לו.

זפי"ת התוקף למעלה מ-300 מיני פירות וירקות, הנו בעל תפוצה כלל עולמית ובעל כושר ריבוי והסתגלות, גבוהים ביותר. פוטנציאל הנזק הכלכלי שעלול זפי"ת להסב, עצום. תקציבי עתק הושקעו ועדין מושקעים במחקר הנוגע להדברת המזיק. ברחבי העולם מיושמת זה כ-60 שנה, שיטת הדברה מוצלחת ביותר כנגד זפי"ת, זבובי פירות נוספים ומגוון מזיקים, שיטת עיקור זכרים,SIT (Strile Insect Technique ). באסטרטגית הדברה זו מופצים זכרי זבובים שטופלו בקרינה רדיואקטיבית, בכמויות גבוהות ביותר, באיזורים נרחבים, לצורך הגנה על עצי פרי בפני הזפי"ת.

שמירה על יתרון כמותי משמעותי לטובת אוכלוסית הזכרים המוקרנים/העקרים, ביחס לזבובי בר זכרים, מבטיחה ירידה באוכלוסיות זבובי הפירות, לרמות נמוכות עד מזעריות. הנקבות ברובן מזדווגות עם זבובים עקרים ולא מתפתח דור המשך. למרות היעילות המוכחת לאורך עשרות שנים, שיטת SIT, אינה מתאימה לכל האזורים בעולם. כך לדוגמא, בארצנו הקטנה השיטה נוסתה בחוסר הצלחה בשל מגבלה אזורית. ברירת המחדל לטיפול מסחרי במזיקים, עדין מתבססת על הדברה כימית אך המגמה העולמית חותרת לאיתור חלופות ידידותיות יותר לסביבה.

בארץ מיושמת בהצלחה שיטת הלכידה ההמונית. מלכודות הטעונות במושכנים אטרקטיביים לזפי"ת מוצבות במינון מותאם במטעים מסחריים. השיטה פותחה במסגרת עבודת הדוקטורט שלי (1), בה נבחנו מלכודות יבשות טעונות במושכנים המשוחררים לאויר באמצעות נדיפיות הפועלות בטכנולוגית השחרור האיטי למשך כ-6 חודשים. בשיטה זו מושגת הדברה יעילה כשלעיתים קיים צורך בגיבוי של חומרי הדברה. בנוסף לשיטות אלו חוקרים מוסיפים לבחון שיטות נוספות, ביניהן, הדברה ביולוגית. אחת האפשרויות לשילוב גורם ביוטי בהדברת זפי"ת וזבובי פירות בכלל, הנו שילוב החיידק הסימביוטי Wolbachia pipientis . החיידק המצוי במגוון חרקים ידוע כמעורב במערכות ביולוגיות מגוונות בזבובי פירות.

החיידק עשוי להשפיע על הטלה, פוריות, הזדווגות ומשך חיי הבוגרים.(2). בשנים האחרונות נבחן שילובו של החיידק כגורם פוטנציאלי לדיכוי אוכלוסיות זבוב בקנה מידה מסחרי, על בסיס התשתית הקיימת של SIT. חוקרים בחנו הדבקת זכרי זפי"ת ב- Wolbachia (Incompatible insect technique (IIT) ) במהלך היצור ההמוני של זכרים עקרים, כלומר שיתוף בין שתי אסטרטגיות הדברה, תוך שימוש בטכנולוגיה קיימת (3). בנוסף ניבחן שילובה המסחרי של הפיטריה הפתוגנית מהמין Bauveria (4).לבסוף רעיון שטרם נבחן באופן מסחרי, הנו שימוש בנמלה הטפילה. Oecophylla longinoda, שנמצאה כבעלת פוטנציאל בדיכוי אוכלוסיות זבובי פירות מהמין Ceratitis (5).

 

1. Cohen, H., and H. Voet. 2002. Mass trapping for control of Mediterranean fruit fly (Diptera:Tephritidae) in apple orchards in Israel. J. Appl. Ent.104: 345-351.
2. Kyrtsis, G. A. et al., 2019. Medfly-Wolbachia symbiosis: genotype x genotype interactions determine host’s life history traits under mass rearing conditions. BMC Biotechnology 2019, 19(Suppl 2):96.
3. Mateos, M. et al., 2020. Wolbachia pipientis Associated With Tephritid Fruit Fly Pests: From Basic Research to Applications. Front Microbiol v.11; 2020, PMC7283806
4. Villaseñor, A. et al., 2019. IAEA/IPCS Consultant San Pedro La Laguna, Nayarit, México Use of Entomopathogenic Fungi for Fruit Fly Control in Areawide SIT Programmes. FAO & IAEA, 1-39.
5. Ativor, I.N. et.al.,2012. Weaver Ant, Oecophylla longinoda (Latreille) (Hymenoptera: Formicidae) Activity Reduces Fruit Fly Damage in Citrus Orchards. Journal of Agricultural Science and Technology A 2 (2012) 449-458

פרסם:

קרא עוד פוסטים

שלחו לי הודעה