תקנון

תנאי השימוש באתר

הזכות להשתמש באתר ולבצע הזמנת שירותים מותרת רק לבני שמונה עשרה ומעלה.

 • פרטי העוסק: (הדס כהן, 557035524, רח' לבנה 5 מצפה נטופה גליל תחתון 15295)
 • רכישת השירותים באתר תתבצע רק לאחר הרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים: מספר תעודת זהות, מספר טלפון וכתובת דוא”ל.
 • מסירת פרטים שאינם נכונים היא עבירה פלילית. חברת פסטרי pestree     שומרת לה את הזכות לבטל כל עסקה או כל רישום לאתר למי שהגיש פרטים כוזבים או לכל מי שמנסה לפגוע בניהול התקין של האתר, בהתאם לשיקול הדעת של החברה.
 • חברת פסטרי pestree     שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לסרב לאפשר למשתתפים לא רצויים ולא אמינים גישה לאתר.
 • התשלום לאתר מתבצע באמצעות חברת משולם כרטיסי אשראי . על הלקוח לבדוק היטב כי כל הפרטים שמסר הינם מדויקים ועדכניים.

רכישת שירותים

 • השירותים המוצעים באתר co.il מפורטים בעמודים של האתר.
 • לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי תישלח ללקוח הודעה על אישור העסקה. ספירת הימים למועד תחילת הטיפול בפניה תחל מהמועד שבו יתקבל אישור על העסקה מחברת האשראי.
 • דרך ההתקשרות עם הלקוח תיעשה בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו בעת הרישום.

מדיניות פרטיות

 • חברת פסטרי pestree מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי לשמור על פרטיות הלקוח ועל סודיות הפרטים שנמסרו בעת הרישום.
 • כל פרטי הלקוחות נשמרים באתר החברה, והחברה מתחייבת כי איננה מעבירה את פרטי הלקוח לצד שלישי.
 • אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך.
 • אם על אף כל האמצעים הבטיחותיים שנוקטת החברה כדי לשמור על סודיות מאגר הלקוחות, יצליח צד שלישי לחדור למידע המאובטח ולהשתמש בו לרעה, ללקוח לא תהיה טענה, תביעה או כל דרישה כלפי החברה..