סל הטיפולים

מגוון השיטות בהן ניתן לטפל במזיקי עצי פרי ובמחלות, מגוון ביותר: ניתן להדבירם או להרחיקם באמצעות ריסוסים כימיים, בשימוש באויבים טבעיים, בעמידות גנטית ועוד שיטות למכביר. השילוב בין השיטות השונות, המכונה 'הדברה משולבת', הוכח כאסטרטגיה היעילה ביותר להתמודדות עם טווח רחב של גורמי מחלות ומזיקים.

טיפול כימי

התכשירים הכימיים מסווגים עפ"י מזיקי/פגעי היעד: אינסקטיצידים, כנגד חרקים מזיקים. אקריצידים, כנגד אקריות. פונגיצידים כנגד פטריות מחוללות מחלות, בקטריוצידים כנגד חיידקים מחוללי מחלות. להלן מוצגות שתי הקבוצות בעלות השימוש הנרחב ביותר: אינסקטיצידים ופונגיצידים.

אינסקטיצידים – תכשירים המיועדים להדברת חרקים מזיקים

קבוצות תכשירים כימיים נפוצים

חומרי הדברה ידידותיים/רכים

חומרים המכוונים כנגד טווח מזיקים מצומצם. לרוב בעלי רעילות נמוכה והשפעה מזערית על אויבים טבעיים ודבורים.

א. מגחי"ם , מווסתי גדילת חרקים

מנגנון פעולה – בררני. מכוון ספציפית כנגד חרקים  מסדרת הפרפראיים Lepidoptera, פגיעה בדרגת הזחל, באמצעות התערבות במערכת ההורמונלית (הורמון נשל, מעכבי סינטזת כיטין). 

חסרונות – פעילות איטית יחסית ובנוסף מס' קבוצות מזיקים פתחו עמידות כנגד חומרים אלו. 

תכשירים מסחריים לדוגמא – אינסגר, מץ', מוליט 

ב. שמנים מינרליים  

מנגנון פעולה – מכני, מכוון כנגד חרקים בעלי תנועה מוגבלת, שנוטים להיצמד לחלקי הצמח. כיסוי החרק במעטה שמנוני, סותמת את פתחי הנשימה וגורמת לחנק ולתמותה מידית. 

יתרון – אין חשש מפיתוח עמידות כנגד שמנים.

חסרונות –השימוש מוגבל לטמפ' נמוכות יחסית בשל חשש מצריבות. כמו כן, תוצאות ההדברה תלויות  בישום מיטבי בשל מנגנון הפעולה המכני והעדר מרכיב קוטל חרקים. 

תכשירים מסחריים לדוגמא EOS, אולטראפז, לבנולה

חומרי הדברה כנגד טווח רחב של מזיקים

בעלי רעילות נמוכה יחסית

ניאוניקוטינואידים

מנגנון פעולה – רעלי עצבים רובם בעלי פעילות סיסטמית. נעים במערכת ההובלה הפיזיולוגית של הצמח, בקסילם ומתפשטים לכלל חלקי הצמח.  

יתרון – ניתן ליישם את רובם באמצעות מערכת ההשקיה (מערכת סגורה). חסרונות – התכשירים ידועים ומוכחים כפוגעים בסדרת הדבוראים, בין השאר בצרעות טפיליות  ובדבורת הדבש (1). כמו כן ישנם ממצאים המצביעים על הצטברות התכשירים בקרקע תוך פגיעה בסביבה (2). לבסוף קים חשש מפגיעה טוקסיקולוגית באדם (3). 

  1. Li, W. 2015. Acute and sublethal effects of neonicotinoids and pymetrozine on an important egg parasitoid, Trichogramma ostriniae (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Biocontrol Sci & Technology. Vol. 2:121-131.
  2. Maloney, E., et al. 2017 Cumulative toxicity of neonicotinoid insecticide mixtures to Chironomus dilutus under acute exposure scenarios. Environmental Toxicology and Chemistry 36(11).
  3. Wang A.,et. al, 2020.  Assessment of imidacloprid related exposure using imidacloprid-olefin anddesnitro-imidacloprid: Neonicotinoid insecticides in human urine in Wuhan, China. Environ Intern. 141:105875. 

תכשירים מסחריים לדוגמא – קונפידור, אקטרה, מוספילן, קלימרה, קלץ'

ספינוזינים

מנגנון פעולה – תכשירים ממוצא ביולוגי (חיידק קרקע), הפועלים כרעלי עצבים בשילוב שני מנגנונים שונים (פעילות על קולטני אצטילכולין ניקוטינואידי ו- GABA).                                                              יתרון: פיתוח עמידות לחרקים מזיקים כנגד התכשירים פחות שכיחה, בשל מנגנון פעולה משולב.   חיסרון: התכשירים עפ"י מס' מחקרים, פוגעים באויבים טבעיים ובדבורים (4,5), ואף נמצאו כבעלי פוטניאל לפגיעה מסוימת באדם (6). יש לשים לב לעובדות אלו, שכן הנטייה היא לסווג תכשירים ביולוגיים כידידותיים לסביבה ולאדם. .          

4. Cisneros, J., et al. 2001 Toxic Effects of Spinosad on Predatory Insects. Bio. Cont. Vol. 23: 156-163. 

5. Dos, R., et.al, 2019. Spinosad-mediated effects on survival, overall group activity and the midgut of workers of Partamona helleri (Hymenoptera: Apidae). Ecotoxl Environ Saf. 175:148-154.

6. Zlang, Y, et.al, 2019 The cytotoxic effects of spinetoram on human HepG2 cells by inducing DNA damage and mitochondria-associated apoptosis. Food and Agri. Immune.1020-1032.

תכשירים מסחריים לדוגמא-   טרייסר, ספרטה

חומרי הדברה כנגד טווח רחב של מזיקים, בעלי רעילות בינונית עד גבוהה

פירתרואידים

מנגנון פעולה – רעלי עצבים עוצמתיים חלקם סיסטמיים. גורמים לשיתוק ולתמותה מידית של החרק, באמצעות שיבוש פעילות תעלות הנתרן, תוך שינוי המתח חשמלי (מנגנון פעולה דומה לזה של DDT  ודומיו), חלקם פועלים כרעלי קיבה.

יתרונות – יעילות גבוהה בריסון מידי של התפרצויות חרקים מזיקים. רעילות יחסית נמוכה לבעלי דם חם. 

חסרונות – פגיעה במערכת האקולוגית (7), פגיעה באויבים טבעיים (8) ופגיעה בבריאות האדם (9). כמו כן, פיתוח עמידות של מזיקים כלפי תכשירים אלו (10).

7. Amweg EL, et.al, 2006. Pyrethroid insecticides and sediment toxicity in urban creeks from California and Tennessee. Environ Sci Technol 40: 1700– 1706.

8. Larson, J,. et. al.,2014. Impacts of a neonicotinoid, neonicotinoid-pyrethroid premix, and anthranilic diamide insecticide on four species of turf-inhabiting beneficial insects. Ecotoxicology 23, 252–259. 

9. Skolarczyk, J., et. al., 2017. Immune disorders induced by exposure to pyrethroid insecticides. Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej 71, 446–453.

10. Bird, L J Pyrethroid and carbamate resistance in Australian Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) from 2008 to 2015: what has changed since the introduction of Bt cotton. 2018. Bulletin of Entomol. Research. 108, 781–791

תכשירים מסחריים לדוגמא – טלסטאר, קרטה מקס, סימבוש

קרבמטים

מנגנון פעולה – רעלי עצבים סיסטמיים ועוצמתיים בעלי השפעה מידית, בדומה למנגנון הפעולה של קבוצת  הזרחנים האורגניים.(מרביתם אסורים בשימוש). הפעילות באמצעות נטרול האנזים אצטילכולין אסטראז.

יתרון – יעילות גבוהה בריסון מידי של התפרצויות חרקים מזיקים.         

חסרונות –רעילות גבוהה לבעלי דם חם (11).הפרת מאזן אקולוגי באופן חמור, פגיעה באויבים טבעיים  ופגיעה בבריאות האדם. כמו כן, תופעה של פיתוח עמידות כלפי תכשירים אלו (9).

 11. Silberman, J. & Taylor, A. 2020. Carbonate Toxicity. Stat Pearls https://www.coronavirus.gov 

תכשירים מסחריים לדוגמא – לאנט, מסורול

פונגיצידים – תכשירים כימיים למניעה/ להדברת מחלות פטרייתיות

פונגיצידים מניעתיים נפוצים

הפונגיצידים הנימנים על קבוצה זו חלקם מחצבים כגון, גופרית ונחושת. שהשימוש בהם עתיק יומין. וחלקם כימיים כמו התכשיר Captan. מנגנון הפעולה של התכשירים הטבעיים, רב אתרי. 

יתרונות – פועלים למניעת טווח רחב של מחלות. גורמי המחלה אינם נוטים לפתח עמידות כנגדם, כמו כן עלותם נמוכה.

חסרונות תכשירים נחותים, נשטפים בקלות. הטבעיים, מוגבלים לשימוש בטמפ' גבוהות משום חשש לצריבות. וכן קיים חשש לפגיעה באויבים טבעיים (12). התכשיר Captan נמצא כמפר מאזן ביולוגי בקרקע (13). 

12. Gesraha, M. A. & Ebied, A. R. 2019. Impact of sulfur dust application on the abundance of two important coccinellid predators in marrow fields. Bulletin of the National Research Centre 43:34 https://doi.org/10.1186/s42269-019-0060-7
13. Shu-Kang, C, et.al., 2001. Effects of the fungicides benomyl, captan and chlorothalonil on soil microbial activity and nitrogen dynamics in laboratory incubations.Soil Biology and Biochemistry Vol. 33:, 1971-19802

קבוצות פונגיצידים סיסטמיים נפוצים

מבין קבוצות הפונגיצידים הסיסטמיים (ראה לעי"ל ניקוטינואידים סיסטמיים),  ישנן שתי קבוצות הכוללות כל אחת מס' גדול של תכשירים. קבוצה ראשונה, מעכבי סינתזת ארגוסטרולים (כגון: אופיר, אינדר, ביפידאן, סיסטאן. קבוצה שניה סטרובילורינים (כגון: סטרובי, פלינט, רינגו.. 

יתרונות: תכשירים מרפאים ולא שטיפים.

חסרונות: גורמי המחלה נוטים לפתח עמידות כנגדם (14) וכן עלולים לפגוע במאזן הביולוגי (15).

14. Gisi, U., et.al., 2000. Recent developments in elucidating modes of resistance to phenylamide, DMI and strobilurin fungicides. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(00)00114-9.
15. Chao, Y., et.al., 2011. Fungicide: Modes of Action and Possible Impact on Nontarget Microorganisms.https://doi.org/10.5402/2011/130289.

טיפול באמצעים ביולוגיים

הטיפול במזיקים ופגעים בעצי פרי, מתקיים בטבע ביעילות רבה כל עוד מתנהלת מערכת ביולוגית מאוזנת. חרקים מזיקים נתקפים ע"י חרקים ועכבישיים (אקריות, עכבישים) טורפים, ע"י חרקים טפילים ו/או פטריות ומיקרואורגניזמים שונים אחרים: נמטודות, חיידקים, וירוסים ועוד. גורמי מחלות נתקפים אף הם ע"י מגוון מיקרואורגניזמים. השימוש המסחרי הנפוץ ביותר בחקלאות וזה הנראה לעין, הנו הדברה ביולוגית של חרקים מזיקים ע"י חרקים טורפים או טפילים. מס' דוגמאות מוצגות להלן

חרקים טורפים

החרקים הטורפים מאופיינים במס' תכונות, חזותיים והתנהגותיים. חזותית, החרק הטורף לרוב, גדול מהחרק הנטרף. הן הבוגרים והן הזחלים ניזונים מחרקים צמחוניים (herbivores). התנהגותית, הטורפים כלליים ובלתי בררניים, ניזונים ממגוון חרקים על כלל דרגותיהם. בכמה מהטורפים נעשה שימוש להדברה ביולוגית מסחרית. למעלה ממחצית החרקים הטורפים הינם חיפושיות. נוכחותם של טורפים מהווה שיקול משמעותי בקבלת החלטות הנוגעות ליישום טיפול כימי, במשטר הדברה משולבת. לעיתים קרובות קשה להסתמך על טורפים אלו. הם מגיעים לאחר הופעת נזק עם עלית רמת המזיק לרמות גבוהות. להלן דוגמאות לטורפים נפוצים ויעילים (16).

16. ד. רוזן ופ. דהבאך, הדברה ביולוגית של מזיקים. תשס"ג. י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים.

דוגמא א

סדרת החיפושיות Coleoptera- מושיות ממשפחת Coccinellidae

במשפחה זו עשרות מינים, ביניהם הידועים כיעילים בהדברת מזיקים, עיקר פעילותם באביב.
מושית השבע Coccinella septempunctata – ניזונה בעיקר מכנימות עלה. מושית הנקודתיים – Adalia bipunctata.- ניזונה מכנימות ממוגנות, כנימות מגן וכנימות עלה: Cryptolaemus montrouzier – ניזונה מכנימה קמחית. יעילה ביותר, מגודלת באופן מסחרי. Stethorus punctillum – ניזונה מאקריות, יעילה ביותר.

דוגמא ב

סדרת הארינמליים Neuroptera – משפחות Chrysopidae Hemerobidae

ארינמלים ממשפחות העינפזיים  הארינמל הירוק והארינמל החום ממשפחת כינמאריים, ניזונים מכנימות מגן, כנימות קמחיות, כנימות עלה, כנימות עש אקריות ועוד. שכיח ביותר בעצי פרי אך תרומתו להדברה,  לרוב שולית. 

חרקים טפיליים

הטפילים ברובם מאופיינים במס' תכונות: חזותית, הטפילים קטנים מהפונדקאי. התנהגותית, דרגות הזחל הינם על פי רוב הטפילים בפועל. הביצה מוטלת על או בתוך החרק. הזחלים ניזונים מגוף החרק, תוך השלמת התפתחותם עד דרגת הגולם, שמתפתח בתוך החרק או מחוצה לו. החרקים הטפילים בררניים ותוקפים טווח צר של מזיקים. יש ביניהם טפילי ביצים, זחלים וגלמים. ישנם טפילים פנימיים, חיצוניים וכאלה שפועלים במשולב. בנוסף ישנה טפילות יחידאית וקבוצתית. קבוצות הטפילים העיקרית שמשמשת להדברה ביולוגית, הינה מסדרת הדבוראים (Hymenoptera). סדרה נוספת של טפילים, הזבובאים (Diptera) (16).

דוגמא א

סדרת הדבוראים Hymenoptera - צרעות טפיליות ממשפ' Aphelinidae

מינים של צרעות טפיליות הנמנים על משפחת האפלינידאים ידועים כיעילים ביותר. ובמבצעי הדברה ביולוגית תועדו הצלחות רבות בשימוש בהם. טפילים אלו תוקפים מגוון רחב של מזיקים קשי הדברה: כנימות מגן, כנימות קמחיות, כנימות עש ועוד. עבודת המוסמך של הדס כהן התמקדה באחד המינים הנמנים על האפלינידאים, הטפיל Aphelinus mali התוקף את צמרית התפוח (כנימת הדם). בעקבות המחקר אומץ פרוטוקול ריסוס ידידותי כלפי טפיל זה ובכך התאפשרה במטעי התפוח בארץ הדברה ביולוגית של המזיק כחלופה לריסוסים כימיים (17).

17. Cohen, H., A. R. Horowitz, D. Nestel, and D. Rosen. 1996. Susceptibility of the woolly apple aphid parasitoid, Aphelinus mali (Hym.:Aphelinidae), to common pesticides used in apple orchards in Israel. Entomophaga, 41: 225-233. .

דוגמא ב

סדרת הדבוראים Hymenoptera - צרעות טפיליות ממשפ' Braconidae

אופן הטפילות של טפילי משפחת הברקוניים, מגוון ביותר: פנימי  או חיצוני, יחידאי או קבוצתי. הם נוטים להעדיף זחלי פרפרים וחיפושיות אך תוקפים גם רימות זבוב. משפחה זו כוללת מינים רבים היעילים ביותר בטבע כמו גם במבצעי הדברה ביולוגית.

מניעה/ הדברה באמצעים מכניים

הגנה על עצי פרי באמצעות רשת צפופה

ניתן למנוע נגיעות של חרקים מזיקים באמצעות חיפוי הגידול ברשת צפופה, ככול שהחור קטן יותר כך טווח החרקים שנמנעת חדירתם למתחם הגידול, קטנה יותר. מתאים לגידולים בתוך מבנים או בשטח הפתוח פרישת רשת המחפה על חלקת עצי פרי באופן מלא. כמו כן נתן לכסות עצים בודדים ובכך להגן מכנית עליהם מפני התקפה של מגוון מזיקים, פרפראיים  זבוביים ואחרים. 

לכידה המונית באמצעות מלכודות טעונות במושכנים

שיטת הלכידה ההומונית של זבוב הפירות הים תיכוני, נחקרה ע"י הדס כהן (18). השיטה משלבת הדברה מכנית עם חומרים כימיים, מושכנים ספציפיים למזיק היעד. הצבת מלכודות יבשות טעונות מושכנים עוצמתיים, בפרישה נכונה (מס' מלכודות ליחידת שטח), משמשת כיום אמצעי להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בעצי פרי . טכנולוגית השחרור האיטי של המושכנים מהנדיפית במהלך עונה שלמה, כ-6 ח' מפחיתה את השימוש בחומרי הדברה באופן משמעותי.

18. Cohen, H., and H. Voet. 2002. Mass trapping for control of Mediterranean fruit fly (Diptera:Tephritidae) in apple orchards in Israel. J. Appl. Ent.104: 345-351.

פיתוח כנות וזנים עמידים למזיקים ולמחלות על בסיס

עמידות גנטית טבעית

פיתוח כנות עמידות לצמרית התפוח

Eriosoma lanigerum

צמרית התפוח (כנימת הדם), מזיק משני בתפוח התוקף את שורשי העץ והעצה (גזע וענפים).  הכנימה עצמה מכוסה בגדילי שעווה דביקים המהווים מצע להתפתחות פייחת. הנזק המצטבר של הכנימה עלול לפגוע קשה בחיונית העץ וביבול. זיהוי עצים עמידים לצמרית התפוח, הוביל לבירור כנות עמידות למזיק, אמצעי להתמודדות עם המזיק, המייתר שימוש בחומרי הדברה…

19. Sandanayaka., W.R.M., et al., 2003. Characteristics associated with Woolly Apple Aphid Eriosoma lanigerum, resistance of three apple rootstocks. Entomologia Experimentalis et Aplicata, Vol. 109; 63-72.). 

20. כהן, ה., נסטל, ד., ורוזן, ד., 1996 . בחינת עמידותן של כנות עמידות לכנימת הדם, בתנאי הארץ. עלון הנוטע (נ') 5: 270–272

פיתוח זני ענבי יין עמידים לכשותית

Plasmopara viticola

עמידות לכשותית בענבי יין, זוהתה, בוררה ופותחה באופן מסחרי לזן עמיד.

21. Bov, F. et. al., 2019 . Assessment of Resistance Components for Improved Phenotyping of Grapevine Varieties Resistant to Downy Mildew. Plant Sci., https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01559

התערבות מניפולטיבית במחזור החיים של החרק

טכנולוגית עיקור זכרי חרקים

SIT) Sterile Insect Technique)

שיטת עיקור זכרי חרקים באמצעות הקרנה ופיזורם בכמויות מסיביות באזורים נרחבים בתזמון מתאים, משבשת ריבוי טבעי של חרקים מזיקים. השיטה מיושמת בהצלחה זה עשרות שנים ברחבי העולם כנגד זבובי פירות. בפועל משובש מחזור החיים של החרק ע"י הפרת המאזן בין כמות הזכרים הפוריים (הטבעיים), לזכרים המוקרנים הבלתי פוריים המציפים את השטח. הזדווגות נקבות הזבוב עם הזכרים העקרים מונעת התפתחות דורות נוספים ובכך מושג ריסון משמעותי של המזיק.  

בלבול זכרי חרקים באמצעות פרומון

שיטת בלבול זכרים מיושמת בהצלחה בעיקר כנגד מזיקים פרפראיים, עשים בעצי פרי ובגידולים נוספים. השיטה מבוססת על הרווית השטח בהורמון המין הנקבי (פרומון), פרומון המסונטז באופן מסחרי, יישום השיטה מתבצע באמצעות פיזור כמות מדודה של נדיפיות. הזכר המתחקה אחר הנקבה באמצעות הפרומון מתקשה לאתרה, מתבלבל ועוזב את השטח המטופל.

הנדסה גנטית

פיתוח עמידות גנטית בטכנולוגיה גבוהה, החדרת גנים מאורגניזם אחד למשנהו לצורך הגנה מפני פגעים (מחלות מזיקים), משמשת את החקלאים ברחבי העולם זה עשרות שנים, בעיקר בגידולי שדה. בעצי פרי נבחנת  אפשרות של עמידות גנטית מהונדסת, כנגד מחלות מטווח רחב של גורמים. בארץ אין היתר לגידול צמחים מהונדסים.

22. Lifang., S. et. al., 2019.  Citrus Genetic Engineering for Disease Resistance: Past, Present and Future. Mol. Sci.20, 5256; doi:10.3390/ijms20215256)