הטיפול האגרוטכני הרצוי

מקובל לחשוב שהטיפול הבסיסי בעץ: השקיה, הזנה, גיזום ועיבוד הקרקע כלל לא קשורים למזיקים ומחלות שעלולים לתוקף את העץ. למעשה קיים קשר ישיר בין הפרמטרים הללו ל'בריאותו' של העץ, לחיוניותו ולאיכות וכמות הפרי שיצמיח. הקפדה על טיפול מיטבי בעץ תמנע התפתחות של מחלות ותרחיק מזיקים מכלל חלקי העץ.

השקיה

חשוב להשקות את העץ במידה הרצויה, המותאמת לתנאי האקלים. השקיה לא מווסתת לעץ עשויה להזיק לו, לא רק בפן הקשור בצמיחה מידית אלא גם בהקשר לחשיפה לגורמי מחלה ומזיקים.   

מיעוט בהשקיה בתנאי מזג אויר של חום ויובש לאורך זמן, מחלישה את העץ, עשויה לגרום לנשירת עלים, חשיפה של ענפים לשמש והתייבשות. ענפים יבשים אטרקטיביים במיוחד לחיפושיות מזיקות, ומזיקים נוספים. כלומר, התקפה של מזיק בעקבות השקיה לקויה, עלולה לגרום לתמותת העץ.

השקיה מרובה, משמעותה לחות גבוהה וחוסר אוורור, יצירת תנאים אידיאליים להתפתחות גורמי מחלה. מיני פטריות וחיידקים רבים עלולים לתקוף את מערכת השורשים ולגרום להיחלשות משמעותית של העץ עד כדי תמותה. לדוגמא, הפטרייה  Dematophora necatrix, גורמת למחלה כללית בעצי פרי, לריקבון לבן במערכת השורשים. 

בלתי רצוי – לטעת באזורים מועדים להצפות

משטר ההשקיה הרצוי – השקייה מווסתת, באמצעות מערכת טפטוף, ההשקייה המקובלת במטעים מסחריים.   

הזנה

בהדמיה אלינו, בני האדם, הזנה בריאה תורמת רבות למערכת החיסונית הטבעית בגופינו ולעמידות בפני מחלות. כך גם בצמחים. הזנת הצמח בדשן אורגני איכותי, תומכת במערכת החיסון הטבעית של הצמח.   

Baweja ,P. et. al., 2020. Fertilizers and Pesticides: Their Impact on Soil Health and. Environment. Part of the Soil Biology book series (SOILBIOL, vol. 59: pp 265-285.

מהיתרונות הבולטים של קומפוסט או ורמיקומפוסט בהשוואה לדשן כימי: 

 • קליטה מידית בצמח ללא צורך בהמרה, ממרכיבים אנאורגניים לאורגניים.
 • המרכיבים בדשן האורגני: כגון חיידקים ופטריות, מועילים לצמח. מתפתחת מערכת יחסים הדדית (סימביוזה) התורמת למערכת החיסונית של הצמח ולפיתוח עמידות בפני גורמי מחלות ומזיקים למיניהם.  
 • מרקם הקרקע משתפר באמצעות שימוש בדשן אורגני. פעילות של חיידקים מועילים מייצרת חומרים מדביקים (mucus), שיוצרים התגבשות של חלקיקים התורמים לאוורור בקרקע..

פחות רצוי, שימוש בדשן כימי, פחות זמין לצמח, מחקרים מצביעים על דשן מסוג זה כגורם מושך לחרקים מזיקים 

רצוי: שימוש בדשן אורגני ורמיקומפוסט, נוצר באמצעות פירוק פסולת אורגנית (פירות,ירקות, עשב…) ע"י תולעים

גיזום

הגיזום הינו פעולה אגרוטכנית הכרחית לכלל עצי הפרי, לצורך מס' מטרות :

 1. הרחקת ענפים יבשים ושמירה על בריאות העץ, פעולת חיתוך העצה ממריצה צימוח, מעוררת פעילות הורמונלית בעץ.
 2. עיצוב העץ, לצורך שמירה על יציבות, ומניעת קריסה. 
 3. החדרת אור.
 4. השבחת הפרי, ויסות בין פקעי צימוח לפקעי פרי. ניתן להשפיע על כמות ואיכות היבול שיניב העץ, כמו גם לבצע דילול מדויק יותר בתקופת פריחה או חנטה, לקבוע מס' פירות לענף.

העיבוד הראשוני הרצוי ושמירה על הקרקע

העיבוד הראשוני

הכנת השטח

הנתונים העיקריים שיש לבחון קודם לנטיעה:

 1. עומק הקרקע, נטיעה על קרקע רדודה וסלעית, לרוב אינה רצויה.
 2. פני השטח. שטח תלול מועד להיסחפות של הקרקע וחשיפת מערכת השורשים. 
 3. סוג הקרקע, בקרקע כבדה וחרסיתית עלולה להיווצר בעיית חוסר אוורור וניקוז לקוי.
 4. נטיעה חוזרת (נטיעה לאחר עקירה=שנטוע), מחייבת זריעת דגנים, ו/או השארת שטח פנוי למשך שנה לפחות, בנוסף לבדיקת מחלות קרקע ונוכחות נמטודות.

מקובל, לבצע דיסקוס לצורך אוורור הקרקע. וליצור גדודיות (ערוגות מוגבהות), לצורך שיפור הניקוז. למניעת סחף, חשוב לתכנן נכון את כיוון נטיעה, בנוסף לבניית מסלעות וכיוצב'. המודדות עם קרקעות כבדותו/ו או חוסר אוורור עשןי להפתר באמצעות יצירת גדודיות, הגבהה של אזור הנטיעה מעל פני השטח. העיבוד הראשוני חשוב מאד בהיבט של מחלות (ראה לעיל בסעיף 'השקיה'), חוסר אוורור מעודד התפתחות מחלות קרקע. מנגד, עץ הגדל בקרקע רדודה, יתפתח כעץ מוחלש שיתקף בקלות ע"י מזיקים ומחלות. 

שמירה על הקרקע והסביבה הטבעית

חשוב לשמור על איזון נכון של כיסוי הקרקע בעשביה טבעית. עשביה מפותחת ובלתי מרוסנת, עלולה לפגוע בהתפתחות העץ. בארצנו השחונה, בה תקופת היובש ארוכה יחסית, משאב המים מוגבל. רצוי לנהל השקיה מיטבית לעץ ללא מתחרים של עשבים בסביבתו הקרובה. לעומת זאת, נוכחות עשביה בין העצים תתרום רבות להעשרת הפאונה (מגוון האורגניזמים, כגון חרקים מועילים), כמו גם לצינון הקרקע ולמניעת סחף.

פחות רצוי ליצור סביבה נקיה לחלוטין מעשבים (מידבור), אדמה חומה, בסביבת עצי הפרי. 

רצוי לרסס עשביה אך ורק סמוך לעצים ולהשאיר בין השורות פסים ירוקים 

שטח ירוק בין העצים, מעודד התפתחות מועילים בסביבת העץ, בין אם בהותרת העשביה הטבעית ובין אם בזריעה יזומה של צמחים מסויימים הידועים כאטקרקטיביים למועילים למיניהם.

הקודם
הבא