מחלות ותסמינים

עצי פרי נתקפים ע"י גורמי מחלה שונים ומגוונים, ביניהם: פטריות, חיידקים וירוסים ועוד.... ניתן לזהות את המחלות עפ"י תסמינים אופיניים. על אף שהמחלות ברובן משפיעות על כלל הצמח, ניתן לסווגן עפ"י רמת חומרת הפגיעה בחלקי העץ השונים: פרי, עלווה, עצה ושורשים. ההתמודדות עם המחלות השונות מבוססות בעיקר על טיפולי מניעה: סניטציה = הרחקת חלקי צמח נגועים ריסוסים בתכשירים כימיים מגנים ופעולות אגרוטכניות  הנסקרות באתר: מניעה – טיפול אגרוטכני נכון. להלן מספר דוגמאות.​

פגעים בפרי

גרב התפוח

Venturia inaequalis

תיאור כללי: הפטרייה פוגעת בפירות ובעלי התפוח ונחשבת לקשת הדברה. מחלת הגרב מתפשטת בתנאי הרטבה ובטמפ' נמוכות, במהלך האביב המוקדם. נפוצה באזור ההר הגבוה. נדרשים ריסוסים כימיים אינטנסיביים במהלך האביב, בעיקר לפני גשמים. 

הנזק: ההדבקה בגרב מתבטאת בהופעת כתמים שחורים על הפירות והעלים. מאחר וההדבקה מתרחשת בשלב החנטה, הפרי מתפתח בצורה מעוותת. המחלה עלולה לגרום לנזקים כבדים ביבול.

כשותית הגפן

Plasmopara viticola

תיאור כללי: מחלה קשה הפוגעת באשכולות ובעלווה. הפטרייה משתמרת במהלך החורף בסדקי ענפים. מתפתחת לאחר גשם בטמפ' אביבית.  ניתן למנוע את המחלה באמצעות טיפולים כימיים קודם לאירועי הרטבה. 

הנזק: תחילה מופיעים  כתמים על עלים וענפים ובהמשך מופיעה הפגיעה הקשה באשכולות, המתבטאת בהצטמקות גרגרים ובריקבון.

קימחון באפרסק

Sphaerotheca pannosa & Padosphera leucotricha

תיאור כללי הפטריות הגורמות למחלה, מתפתחות בתנאי אקלים אביביים השוררים, בכל הארץ. הפרי רגיש במיוחד למחלה החל משלב הפריחה ועד התקשות הגלעין. התמודדות יעילה עם המחלה כרוכה בטיפולים כימיים אינטנסיביים.

הנזק: כתמי תפטיר לבן על הפרי וכן על הצימוח הצעיר.  הנזקים עלולים להיות כבדים עד כדי אובדן כל היבול.

פגעים בעלווה ובענפים

גורמי המחלה - פטריות

סלסול עלים

Taphrina deformans

תיאור כללי: הפטרייה גורמת למחלה המעוותת את העלים. המחלה קלה יחסית להדברה, ריסוסי מניעה בודדים בשלב תפיחת הפקעים עשויים למנוע אותה. 

הנזק: העלים צומחים בגידול מואץ, גידול 'סרטני' ומעוות, חלקם משנים צבעם לאדום, צהבהב. בנגיעות גבוהה העץ לא יניב פירות.

קימחון התפוח

Podosphaera leucotricha

תיאור כללי: בארץ, הפטרייה פוגעת בעיקר בעלווה, משתמרת בפקע במהלך החורף ובאביב מופיעה בלבלוב הצעיר. בהמשך העונה, העלווה עלולה להפגע קשה מהדבקות חדשות. המנעות מהדבקות והדברת המחלה דורשת ריסוסים אינטנסיביים בתכשירים מתאימים, במהלך האביב.

הנזק: פגיעה בעלווה עם פוטנציאל לפגיעה בפריחה/בפרי. ככלל המחלה מחלישה את העץ לאורך זמן. עצם התעוררות העץ עם המחלה, פוגע בחיוניותו ומהווה גורם משיכה למזיקים וגורמי מחלה. 

פגעים בעלווה ובענפים

גורמי המחלה - חיידקים

חרכון

Erwinia amylovora

תיאור כללי: המחלה קטלנית בעיקר בעצי אגס. ההדבקה מתרחשת בפריחה וכתוצאה מכך תוך פרק זמן קצר הופך העץ לצרוב.  השחרה של ענפים ועלים משווה לעץ מראה שרוף (fire blight). התמודדות עם המחלה כוללת סניטציה, ריסוסי מניעה בתכשירי נחושת והדברה באנטביוטיקה. 

נזק: החיידק מתפשט ברקמות העץ וגורם להתייבשות ענפים עלים ופירות, עד כדי תמותת עצים.

חרכון אגוז המלך

Xanthomonas campestris

תיאור כללי: החיידק מתפתח על עלווה ענפים ופירות באביב. תחילה מופיעים כתמים אדמדמים חומים בשולי העלים ולאורך העורקים. עם התפתחות המחלה מופיעים כתמים שחורים על הענפים. הטיפול זהה לזה המתואר בחרכון באגס.

הנזק: פגיעה בענפים ובפרי. הענפים מתייבשים והפרי מתנגע ונושר טרם הבשלה.

כיב בקטריאלי באפרסק

Pseudomonas syrangae

תיאור כללי: החיידק תוקף בעיקר עצי פרי נשירים, גלעיניים. בתנאי הדבקה מתאימים, לאחר אירועי הרטבה מתפשטת מחלת הכיב הבקטרי לכלל חלקי הצמח ועלולה לגרום לתמותת עצים. למניעת המחלה, חשוב להרחיק ענפים נגועים  ולטפל בתכשירי מניעה בשלב התעוררות העץ.

נזק: בענפי העץ ובגזע נוצרים כיבים, אזורים בהם מתפתח ריקבון רך שהולך ומעמיק לרקמות הפנימיות. ההדבקה מתרחשת באביב בשלב הפריחה. פקעי העץ נפגעים והעץ נותר עם עלווה דלה וללא פרי.

נזק: החיידק מתפשט ברקמות העץ וגורם להתייבשות ענפים עלים ופירות, עד כדי תמותת עצים.

פגעים בשורש

דוררת

Verticillium dahlia

תיאור כללי: פטריית קרקע , מתפתחת בתנאי חום ולחות גבוהים, שכיחה יותר באדמות חרסיתיות. בין זני הזית, הזן פיקוואל בעל רגישות גבוהה ביותר למחלה. פעולות אגרוטכנית עשויות למנוע את המחלה. קראו עוד באתר: מניעה – טיפול אגרוטכני נכון.

נזק: הפטרייה חודרת לשורש וממשיכה להתפתח ברקמות הצמח תוך התפשטות לכלל העץ, העלים והענפים עד קריסה מלאה ותמותה של העץ.