מזיקים ונזקים

מזיקי עצי פרי, רבים ומגוונים: רובם משתייכים למחלקת החרקים ורובם פוגעים בחלקי הצמח שמעל פני הקרקע . בין המזיקים נכללים גם אקריות המשתייכות למחלקת העכבישיים, חלזונות המשתייכות למערכת הרכיכות ונמטודות, יצורים רב תאיים חסרי חוליות שוכני קרקע . הטיפול כנגד המזיקים מגוון. ניתן לקרא בפירוט באתר: טיפולים- מגוון שיטות הדברה והרחקה. להלן מספר דוגמאות.

מזיקי פרי

מזיקי עלווה

מזיקי שלד / עצה

מזיקי שורשים